HET ALMELO'S MANNENKOOR

Nick Moritz
Al voor dat Nick Moritz een opleiding volgde op het conservatorium, dirigeerde hij reeds op 17 jarige leeftijd een jeugdkoor in Oldenzaal. Tijdens zijn studie leidde hij het Opera- en Operette gezelschap 't Masker en later het Enschede's Byzantijns Kozakkenkoor, het Oldenzaals Mannenkoor en het Enschede's Operette Gezelschap. De hoofdvakken Orkestdirectie en Piano sloot hij met succes af, waarbij koordirectie een belangrijk steunvak vormde.

Inmiddels schreef hij ook muziekrecensies voor het Dagblad Tubantia en werd in 1990 tot heden dirigent van het Ettens Mannenkoor. Van 1994 tot 2008 was Nick Moritz dirigent van het Koninklijk Hengelo's Mannenkoor. In 1998 bereidde het AMK zich voor op een jubileumconcert ter gelegenheid van haar 80 jarig bestaan.

Door het plotseling uitvallen van dirigent Peter Best werd Nick Moritz gevraagd de werkzaamheden tijdelijk over te nemen. Toen bleek dat het herstel van Peter Best langer zou gaan duren, werd Nick met ingang van april 1999 aangesteld als dirigent van het AMK.


Han Kolthof
Studeerde piano bij Benno Pierweijer aan het Twents Conservatorium in Enschede. Afgestudeerd als docerend en uitvoerend musicus. Werkzaam als docent piano aan de Muziekschool Twente in Almelo, Nijverdal en Oldenzaal. Daarnaast actief begeleider van diverse koren in de regio:het meeste bij het AMK, maar ook het Stedelijk Koor Hengelo.

In 2007 heeft op verzoek van de Stichting Tauno Marttinen muziek van deze Finse componist op CD gezet. De CD is uitgebracht bij Naxos. Een viertal concertreizen naar Finland zijn inmiddels ook dankzij de Stichting Tauno Marttinen tot stand gekomen.


Koorscholing
Het koor met een meer dan 100 jaar oude traditie op het gebied van de mannenkoorzang, richt zich ook op de toekomst. Het spreekwoord zegt: "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst". Alhoewel nieuwe en vooral jonge leden moeilijk te recruteren zijn, geeft het AMK bij voldoende deelname een gratis cursus koorscholing van 12 lessen. De cursus wordt gegeven door de dirigent van het AMK