Crisisjaren

De crisisjaren 1939-1945
Het spook van de crisis liet ook het AMK niet ongemoeid. Het ledental zakte danig en de overgebleven leden konden de contributie bijna niet meer betalen. Het toenmalige bestuur probeerde middels krantenpublicaties en circulaires de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. De schaduw van de Tweede Wereldoorlog verminderde de activiteiten van het koor. In juli 1940 werden de repetities weer hervat echter niet voor lange tijd. De politieke instelling van de dirigent noopte het bestuur hem, na 21 jaar dirigent te zijn geweest, ontslag aan te zeggen op 10 juli 1940. Hij kreeg zes weken salaris mee! (Ook toen kende men dus al een gouden handdruk).