Eerste concerten

De eerste concerten en ledenvergadering
Ongeveer een half jaar na de oprichting werd een eerste concert gegeven. Dit tuinconcert vond plaats op 30 juni 1918 in de muziektent van Hotel Dolfin en was volgens de notulen vooral bedoeld voor de dames en verdere huisgenoten. In het oprichtingsjaar sloot het koor zich aan bij de Twentse Zangersbond, waarbij reeds zeven andere koren uit Twente zich hadden aangesloten. De eerste ledenvergadering vond plaats op 4 juli 1918, opnieuw in de serre van Hotel Dolfin. Volgens de toenmalige penningmeester was het wat de financiën betrof een "schitterend begin": Inkomsten honderd en vier gulden en vijf centen, uitgaven één en tachtig gulden en negen en een halve cent dus een batig saldo van tweeëntwintig gulden en vijf en negentig en een halve cent. Het eerste bestuur van het AMK bleef gehandhaafd.

Het eerste officiële concert in Almelo op 23 november 1919 bestond uit een programma van maar liefst 12 werkjes. Het werd gegeven in de sociëteit "Tot Nut en Vermaak", het huidige Theater Hotel Almelo Het hoofdnummer was Lente van C.A.A. de Vlieck. "Hierin wordt de lente bezongen met zijn sneeuwjachten, stormen en hagelvlagen die vlieden voor een zwoeler lucht. Bij de knal van de donderslag aangekomen viel het koor als een donderslag in elkaar", zo gaat de notulist van 1919 verder, "en lag het koor reddeloos voor de vlakte op de toneelplanken. De dirigent, Louis Sommer, sloeg woedend af en zijn gezicht weerspiegelde dreigende onweerswolken. Het koor zette opnieuw in en het verdere programma werd afgeroffeld. Na afloop van dit concert gaf de dirigent te kennen dat hij, gezien de slechte prestatie, zeer ernstig zou overwegen ontslag te nemen". Dit rampzalige besluit liet niet lang op zich wachten. Na het ontslag van de dirigent bedankten ook een achttal leden. Het koor was terug bij af!