Jubilea

Het eerste lustrum
De eerste foto van het AMK werd op 12 november 1922 gemaakt in de tuin van de Sociëteit "Tot nut en Vermaak". De aanleiding was het 5 jarig bestaan van het koor. Het aantal leden was inmiddels gestegen tot 51. Het bestuur was uitgebreid met een commissaris, de heer Gerrit Veldhuis. Hij werd in 1926 tot voorzitter gekozen. Deze functie zou hij bekleden tot 1970!

Het tweede lustrum - Koninklijke Onderscheiding
Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan kreeg het AMK een "Zilver medaille", van Hare Majesteit de Koningin Emma. De tekst van de begeleidende brief:

"Ik heb de eer het bestuur van het "Almelo's Mannenkoor" te berichten, dat het Hare Majesteit de Koningin-moeder behaagd heeft een zilveren medaille beschikbaar te stellen voor het Internationaal Concours van 26 tot en met 28 mei a.s. ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan der vereniging.

s-Gravenhage, den 13 februari 1928