PERSBERICHT / OVERIG NIEUWS


CONCERT IN KERSTSFEER DOOR:

De Almelose Mannenkoren met jong talent Elianne den Bakker op viool en Armanda ten Brink sopraan. Het jaarlijks traditionele "Concert in Kerstsfeer" door de Almelose Mannenkoren, waarbij het Almelo’s Mannenkoor (AMK) en Almelo’s Christelijk Mannenkoor (ACM) nauw samenwerken, vindt plaats op Zondag 17 december 2023 om 16.00 uur in de Sint Georgiusbasiliek in Almelo. De basiliek is voor een ieder toegankelijk om te genieten van stemmige muziek, passend in de sfeer van advent. De toegang is vrij. Om in de toekomst mooie concerten te kunnen organiseren, wordt na afloop een open schaal collecte gehouden.

Jong talent
Violist Elianne den Bakker is het jonge talent. Zij maakte haar debuut bij de Almelose Mannenkoren tijdens het Concert in Kerstsfeer 2022. Haar optreden heeft grote indruk gemaakt, daardoor was het geen moeilijke keuze haar wederom voor het voetlicht te laten treden. De jonge scholiere is geen onbekende in de muziekwereld. Sinds september 2017 speelt zij in het Twents Jeugd Symfonie Orkest waar zij eerste viool speelt. Verder heeft Elianne diverse prijzen in de wacht gesleept. Zoals de derde prijs tijdens het Pleinconcertconcours in Almelo (2018) waar zij samenspeelde met Cor Bakker en de Donemus Prijs van het prinses Christinaconcours in 2019. Daarnaast won zij de derde prijs bij de Talentenjacht in Nijverdal (2019). Tijdens het concert door de Almelose Mannenkoren speelt zij samen met Frank den Bakker een Medley of Carols for Violin and Piano en ondersteunt zij het Almelo’s Mannenkoor bij het indrukwekkende werk “Tell my father”.

Armanda ten Brink - sopraan
Geboren in Den Haag, doorliep zij succesvol het toenmalig Twents Conservatorium en heeft als zangeres/pianist/actrice/dirigent en pedagoog een veelzijdige staat van dienst in de wereld van muziek en theater. Armanda is de vaste zangeres van Almelo’s Mannenkoor en zal tijdens het Concert in Kerstsfeer o.m soleren met het Ave Maria van
William Gomez en Schafe können sicher weiden van Johann Sebastiaan Bach. Tevens wordt een aantal muziekstukken door de gezamenlijke koren gezongen, wat een imponerend gehoor geeft.

Begeleiding op de vleugel is door Han Kolthof.
Dirigenten zijn Frank den Bakker en Nick Moritz.


DAGTOCHT AMSTERDAM 

Op 13 september 2023 was het dan zover, het AMK vertrok naar Amsterdam om daar in het kader van het 105-jarig bestaan een lunchconcert te geven in de Westerkerk. Na wat aanloopproblemen, het vinden van de bus en wat fikse regenbuien, vertrok het gezelschap per luxe touringcar van Ter Beek Reizen naar Amsterdam. Voorzien van een lunchpakket kwam Amsterdam ras naderbij. Bij het uitstappen op loopafstand van de Westerkerk werden we wederom getrakteerd op een flinke regenbui. Maar dat mocht de pret niet drukken, de rest van de dag zou het droog blijven. Na een geslaagd optreden en de huldiging van Nick Moritz (Zie hier onder het artikel van de website van de gemeente Almelo) liepen we via de Dam naar de rondvaartboten. Toen iedereen aan boord was vertrok de boot voor een rondvaart van ongeveer 1,5 uur. Door het zingen van het koor aan boord van de boot keek menigeen om naar onze boot en brachten we een vrolijke noot op de grachten van Amsterdam en een lach op de gezichten van de wandelende mensen.
De kapitein van de boot was zo vriendelijk om ons vlak bij de Westerkerk weer van boord te laten. Alwaar de bus al klaar stond om ons weer op te pikken. Toen iedereen weer plaats had genomen in de bus vertrok deze richting Deventer waar een diner werd genuttigd bij Van Der Valk. Tijdens het diner werd Nick Moritz nogmaals gehuldigd, hij werd erelid van het Almelo’s Mannenkoor en daarbij toegezongen door zijn eigen mannen met een speciale uitvoering van “When the Saints”. Hierna werd ook de voorzitter Bert Sies nog gehuldigd door Jan Lankamp namens het KNZV. Bert ontving een speld en een oorkonde in verband met zijn 50-jarig lidmaatschap van het AMK en het KNZV. Nadat het dessert was genuttigd vertrokken we, moe maar voldaan, weer naar Almelo. Het was de moeite waard en voor herhaling vatbaar.

Almelospeld voor dirigent Nick Moritz van Almelo’s Mannenkoor

Publicatiedatum: 13 sep 2023

Het Almelo’s Mannenkoor (AMK) is een traditioneel mannenkoor dat werd opgericht op 6 januari 1918. Het koor viert dit jaar het 105-jarig bestaan. Op woensdag 13 september was er een lunchconcert in de Amsterdamse Westerkerk, met medewerking van Armanda ten Brink, de vaste sopraan van het koor en pianist Han Kolthof. In de afgelopen jaren kreeg het AMK te maken met teruglopende ledenaantallen. Het lukt dirigent Nick Moritz, in samenspel met bestuur en zangers, om het Almelo’s Mannenkoor levend te houden en muzikaal en artistiek te motiveren om kwalitatief hoogstaande concerten te geven.

Met de Almelospeld spreekt het Almelose stadsbestuur waardering uit naar Nick Moritz voor zijn inzet om koormuziek zichtbaar te maken voor een groot publiek en voor zijn persoonlijke betrokkenheid bij het Almelo’s Mannenkoor. In een tijd waarin de ledenaantallen van het koor teruglopen, weet hij bij te dragen aan de continuering van het Almelo’s Mannenkoor.

Copyright Auteur:  Fotograaf Tessa Witvoet, Amsterdam


Burgemeester Arjen Gerritsen, erevoorzitter van Almelo’s Mannenkoor benadrukte de voorname rol van Moritz: “Als dirigent van het AMK weet u van de diversiteit van mannenstemmen een koor te maken. Door uw brede interesse en feeling voor muziekstijlen weet u koor én publiek steeds te verrassen. Dank voor 25 jaar inzet voor het voortbestaan en behoud van het Almelo’s Mannenkoor en voor uw persoonlijke betrokkenheid bij het Almelo’s Mannenkoor.”

Het Mannenkoor treed veelvuldig op in Almelo, maar ook buiten de stad en in het buitenland. Het koor hecht er aan dat concerten deels ook gratis toegankelijk zijn om daarmee koormuziek en cultuur voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Bron: website van de gemeente Almelo


Bert Sies 50 jaar lid van Almelo’s Mannenkoor

Dinsdagavond 22 augustus 2023 startte het winterseizoen van Almelo’s Mannenkoor met de huldiging van voorzitter Bert Sies in verband met zijn 50 jarig lidmaatschap. In aanwezigheid van zijn echtgenote, zoon en schoondochter werd de jubilaris in het zonnetje gezet door bestuurslid Sjef Borgman. Bert Sies was in 1973 het 150ste AMK lid en is sedert 2002 voorzitter van het koor. De jubilaris heeft in de afgelopen 50 jaar veel betekent voor het AMK. Zijn tenorstem werd al snel opgemerkt door toenmalig dirigent Wieke Jordans, wat resulteerde in vele solo onderdelen van koorwerken. Spreker memoreerde o.m. het concert in Willingen, alwaar het gastkoor in de veronderstelling was dat het AMK een beroepszanger had ingehuurd. Ook zijn bijdrage in 1988 in zijn geboortestad Zierikzee, waar hij samen met het koor Nachthelle van Schubert en Invacation van Debussy ten gehore bracht, werd als hoogtepunt omschreven. Voor het 60 jarig jubileum in1983 had het koor o.m. de Duitse tenor Rudolf Schock ingehuurd. In de voorbereidingstijd voor het concert fungeerde Sies als “stand-in”. In zijn dankwoord memoreerde Sies dat het hem spijt dat onder zijn voorzitterschap het koor niet is gegroeid, maar zolang er mannen zijn die willen zingen en de stemverdeling is op orde, blijft hij zich inzetten voor behoud van de traditionele mannenzang in Almelo. “Het AMK heeft mij veel gebracht” aldus Sies en dankte zijn familie, besturen en zangers voor hun steun in de afgelopen 50 jaar. De jubilaris verheugt zich op de culturele uitstap naar Amsterdam op 13 september a.s., met een lunchconcert in de Westerkerk als onderdeel van het 105e lustrumjaar. “Indien mijn gezondheid het toelaat, wil ik me blijven inzetten voor het Almelo’s Mannenkoor. Met een toast op de jubilaris en bloemen voor zijn vrouw, sloot Borgman het feestelijke moment af.


105 JARIG ALMELO’S MANNENKOOR GEEFT LUCHCONCERT IN DE WESTERKERK TE AMSTERDAM

Het Almelo’s Mannenkoor heeft er voor gekozen het 105 jarig lustrumjaar o.m te vieren met een lunchconcert in de Westerkerk te Amsterdam op woensdag 13 september 2023. Aanvang ca. 13.00 uur, vrije toegang. Het Almelo’s Mannenkoor is een algemeen en traditioneel mannenkoor, opgericht op 6 januari 1918 en kent een zeer rijke geschiedenis. Evenals vele mannenkoren in Nederland heeft het koor te maken met “vergrijzing”, doch de ca. 25 zangers laten zich niet uit het veld slaan en zingen nog steeds de sterren van de hemel. De vaste sopraan van het koor,  Armanda ten Brink, reist mee naar Amsterdam. Zij zal samen met het koor o.m. een deel uitvoeren uit de opera La forza del destino van Giuseppe Verdi, het La Vergine degli Angeli, het Benedictus van Charles Gounod en het Ave Maria van William Gomez. Het repertoire van het mannenkoor bestaat verder uit twee delen uit de Deutsche Messe van Franz Schubert, het Priesterkoor uit de Zaubertflote van Wolfgang Amadeus Mozart. Ook eigentijdse werken worden uitgevoerd zoals het Whispering Hope, Wenn the Saints en Tell my father uit de musical The Civil War. Het koor staat onder leiding van dirigent Nick Moritz en wordt op vleugel begeleid door Han Kolthof. Het lunchconcert wordt bijgewoond door de erevoorzitter van Almelo’s Mannenkoor, de heer Arjan Gerritsen, Burgemeester van Almelo.

 


105 JARIG ALMELO’s MANNENKOOR

VRAAGT ZANGERS VOOR DEELNAME AAN EEN PROJECTKOOR

Het Almelo’s Mannenkoor opent op 6 januari 2023 (oprichtingsdatum 6 januari 1918) het 105e lustrumjaar met een nieuwjaarsborrel voor leden! Het jarige koor heeft met name in de 70, 80 en 90er jaren van de vorige eeuw een enorme bloei gekend, met als hoogtepunt 150 leden! Helaas is de animo voor de traditionele mannenzang in Almelo sterk afgenomen en is het koor op zoek naar mannen die willen meezingen in een projectkoor. Doel van het projectkoor is mannen te enthousiasmeren mee te zingen tijdens het Lustrumconcert op 13 mei 2023 in de Grote Kerk te Almelo. Dit lustrumconcert zal wordt uitgevoerd door de beide Almelose Mannenkoren i.s.m. Muziekvereniging De Eendracht, die sedert al 1902 muziek maakt! Voor deelname aan het projectkoor vragen wij enthousiaste mannen (geen leeftijd restrictie)! Het Almelo’s Mannenkoor biedt deze mannen vanaf januari tot en met mei geen contributie-verplichting, gratis concertsmoking (deze mag bij een lidmaatschap behouden blijven). Bij een lidmaatschap tevens deelname aan een concertreis, inclusief partner naar Amsterdam met een lunchconcert in de Westerkerk. Deze reis is gepland voor woensdag 13 september 2023. Het Almelo’s Mannenkoor repeteert vanaf 10 januari 2023 iedere dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in Wijkcentrum De Driehoek, Jan Tooropstraat 27, 7606 JS Almelo. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
Sjef Borgman 06 53 82 84 10 en/of Bert Sies 06 53 53 26 49.