PERSBERICHT / OVERIG NIEUWS

In verband met zijn onverwachte ziekenhuis opname op vrijdag 20 mei jl., was het niet mogelijk om tijdens het Huisconcert, de gouden AMK speld uit te reiken aan erelid Herman Berg. Op 13 juni jl. bezocht de voorzitter Herman en Mariet in Latrop om alsnog de gouden onderscheiding op te spelden. De zichtbaar blije en verraste Herman is nog niet geheel hersteld, maar hoopt spoedig weer present te zijn op de repetities.


ALMELO’S MANNENKOOR SLUIT COVID PERIODE AF MET EEN FEESTELIJK HUISCONCERT

Zoals vele verenigingen heeft ook het Almelo’s Mannenkoor bijna twee jaar niet gezamenlijk kunnen repeteren en optreden. Gedurende deze periode had het bestuur maar een doel, het koor bijeen houden. Na een aantal aftastende weken is het koor inmiddels op “stoom” en kon i.s.m. het Almelo’s Christelijk Mannenkoor, aantreden voor de Nationale Dodenherdenking op 4 mei jl. Alhoewel covid nog niet geheel is verdwenen, werd afgelopen vrijdag deze periode afgesloten met een feestelijk huisconcert voor partners en genodigden. Het concert werd gehouden bij Bistro Kampkuiper te Harbrinkhoek. 


Voorafgaand aan het concert gaf Winfried Zeelen, drager van de “Veldhuis-ring”, deze ring door aan voorzitter Bert Sies. De “Veldhuis-ring” is ontworpen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Almelo’s Mannenkoor in 1958 en destijds overhandigd aan de voorzitter G.H. Veldhuis, initiatiefnemer tot het oprichten van het AMK. Na het overlijden van de heer Veldhuis wordt de ring doorgegeven aan voorzitters of AMK-zangers opdat de ring de dragers altijd blijft herinneren aan de door de heer Veldhuis gestelde taak: het voortbestaan van Almelo’s Mannenkoor. Volgens Zeelen is de ring bij de huidige voorzitter op de plaats vanwege zijn niet aflatende inzet voor behoud van het AMK. Zichtbaar verrast en onder dankzegging nam de voorzitter de ring in ontvangst.

Onder het motto “we willen weer zingen en vieren het leven” presenteerde het koor zich met een aantal nieuwe, goed in het gehoor liggende werken en werken uit het bestaande repertoire. Het koor was goed op dreef en bracht het optreden o.l.v. dirigent Nick Moritz met aan de piano Han Kolthof, tot een goed en verrassend einde. Na het concert door het koor werden de gasten verrast op een diner. Tijdens dit culinaire gedeelte werd de avond muzikaal omlijst door sopraan Armanda ten Brink en pianist Han Kolthof. Zangeres en pianist begeleiden de gasten muzikaal van de ene gang naar de andere gang. Extra verrassing van deze muzikale avond was de komst van AMK-erevoorzitter, Burgemeester Arjen Gerritsen. Voorzitter Bert Sies gaf de voorzittershamer tijdelijk over aan erevoorzitter Gerritsen zodat deze zich geheel kon wijden aan de huldiging van bariton en Lid van Verdienste, Ginus Schutte t.g.v. zijn 40-jarig AMK-lidmaatschap. Erevoorzitter sprak de zanger persoonlijk toe en roemde zijn inzet, trouw en muzikaliteit. Echtgenote Netty Schutte werd door de erevoorzitter verrast op een boeket bloemen. Omdat Ginus Schutte een groot Mozart liefhebber is, werd hij door sopraan Armanda ten Brink toegezongen met het Laudate Dominum en feliciteerde het koor de jubilaris met een mooie uitvoering van het Priesterkoor uit Die Zaubertflote waarmee dit eerste “na-covid” AMK-huisconcert werd afgesloten.