PERSBERICHT / OVERIG NIEUWS


Gezamelijke repetie op 17-04-2023

Op maandag 17 april hebben het Almelo's Mannenkoor en het Almelo's Christelijk Mannenkoor samen gereperteerd met De Eendracht. Deze repetitie verliep in goede harmonie en was in de Trefhoek aan de Ootmarsumsestraat.

 

 

Samen geven deze drie verenigingen een lustrumconcert op zaterdag 13 mei as. in de Grote Kerk te Almelo. Het concert begint om 19:30 uur.
Dit lustrumconcert wordt gegeven naar aanleiding van het 105-jarig bestaan van de beide mannenkoren.

 

 


105 JARIG ALMELO’s MANNENKOOR

VRAAGT ZANGERS VOOR DEELNAME AAN EEN PROJECTKOOR

Het Almelo’s Mannenkoor opent op 6 januari 2023 (oprichtingsdatum 6 januari 1918) het 105e lustrumjaar met een nieuwjaarsborrel voor leden! Het jarige koor heeft met name in de 70, 80 en 90er jaren van de vorige eeuw een enorme bloei gekend, met als hoogtepunt 150 leden! Helaas is de animo voor de traditionele mannenzang in Almelo sterk afgenomen en is het koor op zoek naar mannen die willen meezingen in een projectkoor. Doel van het projectkoor is mannen te enthousiasmeren mee te zingen tijdens het Lustrumconcert op 13 mei 2023 in de Grote Kerk te Almelo. Dit lustrumconcert zal wordt uitgevoerd door de beide Almelose Mannenkoren i.s.m. Muziekvereniging De Eendracht, die sedert al 1902 muziek maakt! Voor deelname aan het projectkoor vragen wij enthousiaste mannen (geen leeftijd restrictie)! Het Almelo’s Mannenkoor biedt deze mannen vanaf januari tot en met mei geen contributie-verplichting, gratis concertsmoking (deze mag bij een lidmaatschap behouden blijven). Bij een lidmaatschap tevens deelname aan een concertreis, inclusief partner naar Amsterdam met een lunchconcert in de Westerkerk. Deze reis is gepland voor woensdag 13 september 2023. Het Almelo’s Mannenkoor repeteert vanaf 10 januari 2023 iedere dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in Wijkcentrum De Driehoek, Jan Tooropstraat 27, 7606 JS Almelo. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
Sjef Borgman 06 53 82 84 10 en/of Bert Sies 06 53 53 26 49.


Op 12 augustus 2022 verleende het AMK zijn medewerking aan de Indië-herdenking. Met respect voor diegenen die vanwege de hitte niet aanwezig konden zijn, of moesten werken, willen we nogmaals onze dank uitspreken voor de 17 zangers die wel aanwezig waren bij de Indie-herdenking. Gelukkig waren de aanwezigen zangers goed verdeeld over de 4 stemmen en konden we een acceptabele bijdrage leveren aan een indrukwekkende herdenking.

Het was goed dat wij werden aangekondigd als een “delegatie van Almelo’s Mannenkoor” en dat we voor het defilé het terrein konden verlaten. Door de goede organisatie en verzorging viel het qua warmte eigenlijk mee. We mogen tegen elkaar zeggen “het AMK heeft een goede beurt gemaakt”. Nogmaals hartelijk dank!

Het bestuur.